vrouw-nubraHet bezoek aan ons project in Nubra afgelopen zomer ligt al weer enige tijd achter ons. Gezien het regelmatig uitvallen van internet en telefoonverbinding was ons bezoek erg nuttig. Veel is er doorgesproken met dokter Rigzin Tundup van Lharje Sorig Foundation. Vanwege de gezondheidsproblemen van dokter Rigzin Tundup (galstenen) is zijn werk voor de Lharje Sorig Foundation tijdelijk op een laag pitje gezet en werkt hij alleen nog in het medisch centrum. Hij wacht op een operatie aan galstenen in New Delhi. Het ziekenhuis in Leh heeft onvoldoende mogelijkheden op deze operatie goed uit te voeren.

Het is zeer spijtig u te moeten melden dat de toegekende subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid afdeling National Medical Plantboard voor de ontwikkeling en verder cultivatie tot op heden niet ontvangen is. Dokter Rigzin zelf denkt dat er door corruptie onder ambtenaren en het doorschuiven van alle formaliteiten naar Gouvernement in Jammu, de hele subsidie toekenning ergens op een bureau in de onderste la terecht is gekomen. Al met al een slechte zaak doe ons weer duidelijk maakt hoe moeilijk het is voor een kleine organisatie als de Lharje Sorig Foundation de nodige ondersteuning van de overheid te krijgen. Helaas heeft ons stichting Hulp aan Nubra te weinig financiële middelen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de medicinale kruidenplantage. Maar er is licht aan het einde van deze donkere tunnel! Een groep Fransen hebben een documentaire gemaakt over geneeskrachtige kruiden en het belang van de traditionele geneeskunde. Met de vertoning van deze film in Frankrijk zal men proberen fondsen te werven voor verdere ontwikkeling en cultivatie van de medicinale kruidenplantage van de Lharje Sorig Foundation. Natuurlijk zal de Stichting Hulp aan Nubra zoveel mogelijk proberen financieel bij te dragen aan deze ontwikkeling. Uw financiële steun is hierbij hard nodig om dit alles te realiseren.

Het op 2 en 3 augustus 2014 georganiseerde medische kamp heeft wederom aangetoond hoe groot de behoefte is aan dit soort medische kampen. Het afgelegen dorp Turtuk was uitgezocht voor de organisatie van dit medisch kamp. Vanwege de oproep voor spoedeisende hulp waren de doktoren van de ROGS Society verhinderd deel te nemen aan dit kamp en is het geheel alleen door het medisch team van dokter Rigzin georganiseerd. Turtuk is een regio in het zuidwesten van Nubra en omvat vier dorpen. Het hoofddorp Turtuk is gelegen op een afstand van 245 kilometer van Leh, de hoofdstad van Ladakh. De hele regio Turtuk maakte tot 1991 deel uit van Pakistan. Sinds 2011 is dit gebied op slechts vier à vijf kilometer van de Pakistaanse grens, met een speciale permit opengesteld voor toeristen. De bevolking is voor 100% moslim, met als voornaamste bron van inkomsten de opbrengst van hun akkerbouwproducten. Omdat dit de eerste keer was dat erin deze regio een medisch kamp werd georganiseerd, was de opkomst deze twee dagen met meer dan tweehonderd patiënten zeer succesvol te noemen. Aangezien in deze afgelegen regio de communicatie zeer gebrekkig is, kregen veel mensen pas laat te horen dat er in Turtuk een medisch kamp gaande was. Dit had tot gevolg dat de tweede dag de toeloop van patiënten erg groot was. Rigzin en zijn twee assistenten hadden hun handen vo! Tot het moment van ons vertrek bleef er een toeloop van patiënten voor consult en medicijnen. Omdat veel patiënten vaak dezelfde medische klachten hadden (maag-. rug- en gewrichtsproblemen) waren de medicijnen voor deze kwalen aan het einde van de tweede dag op. De patiënten waar geen medicijnen meer voor waren, kregen een recept dat recht gaf op gratis medicijnen. af te halen in het medisch centrum in Sumur. Bij het vertrek van het medisch team uit Turtuk vertelde het dorpshoofd dat de bevolking dankbaar was voor dit medisch kamp en hoopt dat er in de toekomst vaker medische kampen in hun regio zullen worden georganiseerd. Wij danken de stichting Castricum helpt Muttathara en natuurlijk ook u allen voor de financiële bijdragen die dit medisch kamp mogelijk hebben gemaakt.

De tandartspraktijk Kliniek Noordzee uit IJmuiden doneerde 15 kilo nog zeer goed bruikbaar tandartsgereedschap. Al deze tandarts benodigheden hebben we verdeeld onder de twee tandarsten die werken in het Sonam Norbu Memorial Hospital in Leh. Erg blij waren de beide tandartsen, vooral met de goede kwaliteit van het gereedschap.

kerstkaart-2014-nubraWe kijken ook terug aan een nuttig bezoek aan ons project en hopen in de toekomst nog veel medische kampen te kunnen organiseren in die gebieden waar gezondheidszorg niet of nauwelijks aanwezig is.

Voor degene die de documentaire film ‘Sounds from a forgotten valley’ nog niet gezien hebben, is er weer een gelegenheid deze indrukwekkende film te zien. Op zaterdag 17 januari 2015 wordt deze film vertoond in ‘De Vitaminebron’, de kantine van de VTV IJmond aan het Groenelaantje nummer 7 in Santpoort-Noord. U kunt zich vooraf aanmelden via klooster@nubra.nl of even bellen naar 06-18238036. De inloop is vanaf 19:00 uur en de aanvang van de film is om 19:30 uur. De toegang is gratis en er is ruime parkeergelegeheid.

Uw financiële steun in het verleden heeft al veel mensen met gezondheidsproblemen geholpen. Met uw steun in de toekomst kunnen wij nog veel meer mensen in deze afgelegen gebiden helpen. Onze stichting Hulp aan Nubra heeft de ANBI registratie (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Onze dank voor uw steun en vertrouwen in de stichting Hulp aan Nubra.