Dit is de kampplaats van een kleine groep nomaden die niet per ambulance jeep bereikbaar was. Van een afstand waren 13 tot 15 Rebo’s (yakharen tenten) te zien. Aangezien het bezoek van het medisch team van de Lha Rje Sorig Foundation een dag eerder al aangekondigd was had men een witte tent opgezet voor consult op een plaats die wel per jeep bereikbaar was. Zodra het medisch team de witte tent bereikt had, kwamen de nomaden uit hun tenten en brachten de patiënten naar de witte behandeltent. Ze namen yakboter thee mee als geschenk voor het medisch team. Er werden 18 patiënten – voornamelijk vrouwen en kinderen – behandeld en van medicijnen voorzien.