De organisatie van een oogkamp bij het medischcentrum in Sumur – Nubra.

De vraag naar brillen en zonnebrillen in het hoog gelegen Nubra is erg groot. Het grootste deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat betekent dat deze mensen geen geld voor een bril hebben, en al helemaal niet om helemaal naar Leh te reizen om zich een bril door een opticien te laten aanmeten. Hetzelfde verhaal geldt voor een zonnebril. Voor de bevolking in dit hoog gelegen berggebied zijn zonnebrillen zeer belangrijk voor bescherming van hun ogen; het is er namelijk zeer stoffig en de UV straling is zeer hoog. De st.HAN wilde in samenwerking met de LSF een oogkamp organiseren waarbij de st.HAN voor op sterkte doorgemeten brillen en zonnebrillen zal zorgen en de LSF voor de opvang van oogpatiënten. Oogspecialisten van het Health Department of Ladakh leverden hierbij een groot aandeel. Uit een eerder onderzoek bleek dat ongeveer 15% van de mensen (totale bevolking = 25.000) problemen met de ogen heeft.

controle

Het oogkamp was gepland in september 2003 zodat twee leden van de st.HAN hierbij aanwezig konden zijn.

Tussen februari en augustus 2003 werden doorgemeten brillen en zonnebrillen ingezameld, via opticiens, buurthuizen, en particulieren (via krantenartikelen). Er werden twee topsterktemeters (om brillen te meten) gedoneerd door Hans Anders en Eye Wish Groeneveld en de st.HAN schafte twee koffers aan met losse brillenglazen (om ogen te meten). Door de Stichting Remedi werd een ‘brillenmeetdag’ georganiseerd zodat de st.HAN zich veel theoretische en praktische kennis op het gebied van het meten van ogen en brillen, eigen kon maken. Tevens werd door de Stichting Remedi reeds 750 op sterkte doorgemeten brillen geschonken en de firma USA VISION EYEAWEAR schonk 1000 gloednieuwe Amerikaanse zonnebrillen. De zes kisten ad 120 kilogram werden begin augustus per cargo naar Leh verstuurd. Helaas werd de gehele zending in Mumbay vier weken vast gehouden om onduidelijke redenen. Toen de zending uiteindelijk in Leh arriveerde, moest de LSF zonder de aanwezigheid van de st.HAN het oogkamp gaan organiseren (st.HAN miste wegens tijdgebrek het oogkamp).

Het voorstel van de st.HAN aan de LSF was om mensen een kleine vergoeding voor hun bril te laten betalen om daarmee de verantwoordelijkheid voor het nieuwe bezit te vergroten. Na overleg met het Health Department of Ladakh werd de LSF geadviseerd om de mensen kosteloos te helpen met als reden dat dit het eerste oogkamp van de LSF in deze regio was. Uit het verslag van de LSF valt te concluderen dat er nog een kostenpost van RS 34.224 (= € 713,-) open staat. De st.HAN zal deze kosten voor haar rekening nemen.

bergen