oogmetingDe oprichting van de Lha Rje Sorig Foundation. (LSF)

De LSF is een gezondheidszorg organisatie voor de traditionele Tibetaanse geneeswijze in Sumur – Nubra (Ladakh). Met het oog op de ontoereikende gezondheidszorg voor de bevolking in Nubra, en speciaal voor de mensen in de afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden is de LSF opgericht. Een groep van vijf vrijwilligers onder leiding van dokter Rigzin Tundup (een arts geschoold aan het Tibetan Medical Institute in Dharamsala) heeft een gezondheidszorg organisatie opgericht in 1998 met de naam Lha Rje Sorig Foundation (LSF) in Sumur – Nubra. De LSF is geregistreerd bij het gouvernement en beschikt over een FCRA verklaring waardoor zij buitenlandse financiële steun mag ontvangen. De inkomsten en de uitgaven van de LSF worden zowel door de St.HAN als de Indiase Overheid gecontroleerd.

Doelstelling van de LSF.

De doelstelling van de LSF is gezondheidszorg te bieden aan de bevolking volgens het traditionele Tibetaanse systeem, in het bijzonder aan mensen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden waar de gezondheidszorg in zijn geheel ontbreekt. LSF organiseert ook discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten, onderricht over gezondheidszorg, en medische kampen in samenwerking met specialisten. Deze hulp aan de plaatselijke bevolking wordt gegeven zonder onderscheid in geloof, ras, arm of rijk.

tandarts

De start van de gezondheidszorg van de LSF.

In 1999 is de LSF gestart met het aanbieden van gezondheidszorg aan de bevolking van Nubra met het in gebruik nemen van de mobiele kliniek (ambulance jeep). Door middel van financiële steun van de stichting “Castricum helpt Muttathara” was het voor de LSF mogelijk een jeep aan te schaffen. Vanaf dit moment bezoekt de jeep twee keer per maand iedere uithoek van Nubra onder leiding van dokter Rigzin Tundup met al de nodige medicijnen. Vooral voor de bevolking van afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden is het een opluchting nu medische zorg te krijgen. Al snel kwam het verzoek om vaker langs te komen voor gezondheidsonderzoek en medicijnen.

jeep

De behoefte aan een vast traditioneel Tibetaans medisch centrum in Sumur – Nubra.

Om aan de toenemende vraag van de bevolking voor een traditioneel medisch centrum te voldoen, heeft de LSF besloten om in Sumur een permanent medisch centrum te bouwen voorzien van een goede inrichting. Geen financiën en geen bouwgrond waren de eerste obstakels voor de LSF. Toen de LSF bij het dorpsbestuur het plan voor de bouw van dit medisch centrum bekend maakte, werd dit idee enthousiast ontvangen, en samen met de dorpsbewoners werd de best mogelijke bouwplaats uitgezocht en beschikbaar gesteld aan de LSF. Daarna kon de LSF beginnen met het zoeken naar financiële steun voor de bouw van dit medisch centrum. De droom om een eigen traditioneel Tibetaans medisch centrum te kunnen bouwen werd vervuld, toen een echtpaar uit Nederland (Ton en Mariëlla Klooster) hun hulp aanbood.Na onderzoek en bestudering van de behoefte aan een medisch centrum nam de familie Klooster de financiële verantwoording voor de bouw op zich.