In Deskit (Nubra’s hoofdstad) heeft het gouvernement een districtsziekenhuis en verder verdeeld over de rest van Nubra zijn er nog enige medische hulpposten op belangrijke plaatsen. Het merendeel van de bevolking van Nubra kiest echter voor het Amchi medische systeem. Dit is de traditionele Tibetaanse geneeswijze. Omdat er in Nubra slechts vier Amchi’s werken, kunnen patiënten niet altijd snel worden geholpen. Aan de andere kant is het gouvernementsziekenhuis ook niet altijd snel bereikbaar vanwege het slechte wegennet en het ontbreken van vervoersmiddelen.

Impact van de traditionele Tibetaanse geneeswijze.

De bevolking van Nubra is overwegend boeddhistisch en heeft een groot vertrouwen in de traditionele Tibetaanse geneeswijze. Deze geneeswijze is eeuwenlang populair in dit gebied, en ondanks de komst van de moderne geneeskunst wint de Tibetaanse geneeswijze nog steeds aan populariteit. Beide bevolkingsgroepen zowel boeddhisten als moslims zijn erg vertrouwd met de Tibetaanse geneeswijze en verkiezen deze boven de moderne geneeskunst. De Amchi’s hebben de zorg over 60% van de bevolking.