De behoefte tot cultivatie van medicinale planten.

Planten zijn de eerste en belangrijkste bron voor het maken van medicijnen in de traditionele Tibetaanse geneeswijze. Een onderzoeksrapport meldt dat er 285 verschillende medicinale planten groeien in Ladakh. Deze planten leveren verschillende delen zoals: bloemen, vruchten, wortels, bast, bladeren, en stengels voor de bereiding van medicijnen. Meestal verzamelen de Amchi’s de medicinale planten in de omgeving van hun woonplaats, ofschoon de meeste medicinale planten groeien op de hoge berghellingen en weidegronden. Als de benodigde planten niet in de buurt groeien, worden deze soms geruild met andere Amchi’s die deze planten wel in hun bezit hebben. De st.HAN en de LSF hebben plannen om een kruidencultivatie project op te zetten in Sumur – Nubra, waar zij zeldzame- en belangrijke medicinale planten kunnen laten groeien. Tot op heden zijn er 31 planten gevonden die in het klimaat van Nubra gecultiveerd kunnen worden. Het overschot van de geproduceerde planten zal worden verkocht aan andere Amchi’s in Ladakh of worden geruild tegen andere kruiden.

De LSF heeft een stuk grond beschikbaar aan de oever van de Siachen rivier, dat nog ontgonnen, en klaar voor beplanting moet worden gemaakt. Echter grote werkzaamheden om dit stuk grond geschikt te maken voor een kruidenplantage moeten worden uitbesteed, zoals het verwijderen van wilde strui-ken, egaliseren van de oppervlakte, het installeren van een irrigatiesysteem op zonne-energie, waterreservoir, irrigatiekanalen, en omheining. Voor een rapport over deze werkzaamheden heeft de LSF de hulp ingeroepen van een wetenschapsteam van de Universiteit voor Agrarisch Onderzoek en Technologie in Leh. Met betrekking tot het irrigatiesysteem op zonne-energie is door Tata Company (Leh – New Delhi) een rapport opgesteld.

Kostenbegroting van het kruidenfarm project.

Na verschillende onderzoeken en analyses van het beschikbare stuk land, heeft het team van experts van de Universiteit in Leh de totale kosten van de kruidenfarm begroot op RS 2.055.000 (ongeveer € 40.000,-). Het projectrapport omvat twee fasen om de kruidenfarm te ontwikkelen. De LSF is van plan om door middel van dit kruidenfarm project de verschillende medicinale planten te verbouwen in de benodigde hoeveelheid, en de zorg om zeldzame planten en met uitsterven bedreigde plantensoorten, te behouden. De stichting Hulp aan Nubra zoekt voor dit project financiële ondersteuning om de LSF de mogelijkheid te geven dit kruidenfarm project te realiseren.

medicinale-planten

De voordelen van het kweken en verbouwen van de medicinale planten
en het maken van medicijnen.

De medicijnen van inheemse plaatselijk gekweekte planten zijn economisch zeer belangrijk voor de LSF. Wanneer de LSF er in slaagt om de produktie van het maken van medicijnen te starten, zal zij in staat zijn om aan de steeds groter wordende behoefte aan medicijnen voor het medisch centrum en de mobiele kliniek te voldoen. Bovendien is de LSF dan in staat om aan patiënten in afgelegen gebieden gratis medicijnen te verstrekken. Gezien de financiële draagkracht is het voor deze groep patiënten niet altijd mogelijk om de kosten voor medicijnen en medische hulp te betalen. Het overschot van de geproduceerde planten zal bij verkoop een bron van inkomsten vormen voor de LSF.

De stichting Hulp aan Nubra en de fondsenwerving.

De stichting Hulp aan Nubra zal door het benaderen van verschillende hulporganisaties proberen voldoende financiële steun te krijgen om dit kruidenfarm project van de LSF te doen slagen. Met het werven van fondsen is reeds begonnen en financiële steun is ontvangen van de N.C.D.O., ASN Bank, Stichting Castricum helpt Muttathara, Cordaid, Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds en vele particulieren. De N.C.D.O. ondersteunt de St.HAN met het kruidenfarmproject. Als KPA project (Kleinschalige Plaatselijke Activiteit) zal de N.C.D.O. alle giften en donaties voor dit project tot 1 juni 2005 verdubbelen.