ANBI status

De naam:
Stichting Hulp aan Nubra

Het RSIN dan wel fiscaal nummer:
8093.51.912

Het post- of bezoek adres:
Stichting Hulp aan Nubra
IJmuiderslag 25, 1974 VV IJmuiden

De doelstelling volgens de regelgeving:
Het ondersteunen van de Lha Rje Sorig Foundation met het aanbieden van gezondheidszorg in afgelegen gebieden in Nubra – Ladakh – India.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het financieren van de organisatie van medische kampen in afgelegen gebieden in Nubra – Ladakh – India.

De bestuurssamenstelling:
Dhr. A.S.M. Klooster (Voorzitter)
Mevr. W. van Vliet (Secretaris)
Mevr. M.E.A. de Looper (Penningmeester)

Het beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten bij een bezoek aan projecten in India.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie de laatste nieuwsbrief en de eindrapportsage van het laatst gehouden medisch kamp.

De balans en staat van baten en lasten:
Zie de laatste financiële jaaroverzichten.