De voorbereidingen voor een te houden tandartskamp zijn in volle gang

nubra-tandarts

De stichting Hulp aan Nubra is bezig met de fondsenwerving om dit kamp financieel mogelijk te maken. De Lharje Sorig Foundation van dokter Rigzin Tondup heeft voor dit tandartskamp de Lamdon Model School in Sumoor Nubra geselecteerd. Deze school met 344 leerlingen is gekozen uit oogpunt van de vele gebitsproblemen onder de leerlingen. In Ladakh heeft 70 tot 80% van de bevolking gebitsproblemen. Een belangrijk onderdeel van het te houden tandartskamp zal zijn het geven van voorlichting over mondhygiëne en gebitsverzorging aan de schooljeugd. Naast gebitscontrole zal er bij de leerlingen ook een eventuele behandeling plaats vinden. Tandheelkundige zorg is in Nubra nauwelijks aanwezig; alleen in het ziekenhuis in Deskit is een tandarts post en deze is niet altijd voor iedereen bereikbaar.

In overleg met de tandarts dokter Paldan heeft de Lharje Sorig Foundation met financiële steun van de stichting Hulp aan Nubra in New Delhi de benodigde tandartsapparatuur aangeschaft. Na afloop van het tandartskamp op de Lamdon Model School zal deze apparatuur in het medisch centrum van de Lharje Sorig Foundation worden geïnstalleerd. In de toekomst zullen er vaker tandartskampen worden georganiseerd vanuit het medisch centrum van de Lharje Sorig Foundation. Aangezien de tandarts apparatuur mobiel is, kunnen ook de dorpen in de moeilijk bereikbare gebieden van tandheelkundige zorg worden voorzien.

De Montessorischool Osdorp in Amsterdam heeft op 2 april jl. een bazaar georganiseerd waar de stichting Hulp aan Nubra zich presenteerde met een voorlichting – stand over het werk van de stichting. De opbrengst van deze bazaar komt ten goede voor de financiering van het tandartskamp. In de kerk van Akersloot werd gecollecteerd voor dit tandartskamp en ook hier was de stichting Hulp aan Nubra vertegenwoordigd met een foto expositie.

Na twaalf jaar trouwe dienst worden de reparatie kosten aan de Toyota ambulance jeep dusdanig hoog dat het niet meer verantwoord is om de ambulance jeep te laten repareren. Er wordt gezegd dat de gemiddelde levensduur van dit soort jeeps ongeveer vijftien jaar is, maar twaalf jaar gebruik in vaak moeilijk begaanbaar terrein hebben ervoor gezorgd dat de Lharje Sorig Foundation afscheid moet nemen van de ambulance jeep. Op dit moment is de jeep nog aantrekkelijk in de verkoop en dokter Rigzin Tondup is in onderhandeling met een geïnteresseerde in de jeep. Gelukkig heeft de Lharje Sorig Foundation nog de beschikking over de sterke Mahindra Scorpio Ambulance jeep zodat de mobiliteit van onze counterpart niet in gevaar komt. De urgentie om de oude ambulance jeep te vervangen is niet zo groot en bovendien ontbreekt het de stichting Hulp aan Nubra aan voldoende financiële middelen om een nieuwe ambulance jeep aan te schaffen.

Nog steeds heeft dokter Rigzin Tondup zijn kliniek in Deskit twee dagen per week geopend. In de hoofdstad van Nubra Deskit worden veel nieuwe huizen gebouwd en steeds meer mensen trekken uit de dorpen weg naar de hoofdstad van Nubra. Dat brengt met zich mee dat het medisch centrum in Deskit van de Lharje Sorig Foundation steeds drukker bezocht wordt. Het merendeel van de bevolking in Ladakh kiest nog steeds voor de traditionele Tibetaanse geneeswijze als gezondheidszorg.

Seaport TV – de lokale televisie zender voor de IJmond – heeft de documentaire ‘Sounds from a forgotten valley’ twee keer uitgezonden. Vanwege het succes en de vele kijkers hebben wij het plan om de film nog een keer te vertonen. Eind juni zal de film nogmaals te zien zijn in Haarlem; op dit moment zijn de locatie en de datum nog niet bekend. Wij zullen dit op onze website www.nubra.nl bij “het laatste nieuws“ bekend maken.

Het aanbieden van gezondheidszorg in de twee medische centra en in de medische kampen is alleen mogelijk met uw financiële steun aan de stichting Hulp aan Nubra. Uw steun zorgt ervoor dat de Lharje Sorig Foundation van dokter Rigzin Tondup veel patiënten met gezondheidsproblemen kan helpen daar waar de gezondheidszorg niet of nauwelijks aanwezig is. De stichting Hulp aan Nubra heeft de ANBI registratie, hierdoor is uw gift aftrekbaar voor de belasting. Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in de stichting Hulp aan Nubra.