Het lijkt wel of de winter ons land dit jaar heeft overgeslagen. Wat is dat dan anders in Ladakh! Natuurlijk speelt de hoogte van 4000 meter aan de uitlopers van de Himalaya een grote rol. Ladakh – toch bekend om de geringe neerslag – heeft deze winter weer met veel sneeuw te maken gehad. Gelukkig heeft dokter Rigzin nu de beschikking over een nieuwe sterke ambulance jeep die hem veilig over de hoge bergpassen met slechte wegen brengt.

Corona

Veel patiënten weten nog steeds de weg naar het medisch centrum te vinden voor een consult en medicijnen. Totdat ook in het afgelegen Ladakh de eerste Corona besmettingen werden geconstateerd. Er volgde een volledige lockdown voor alle bewoners van Ladakh en alleen met een speciale vergunning mag men nu buitenshuis. Voor dokter Rigzin heeft dit tot gevolg dat hij tot nader order het medisch centrum dicht moet houden. Alleen patiënten die dringend medische zorg behoeven mag hij helpen, natuurlijk ook op afstand en met de nodige veiligheidsvoorzieningen. We hopen allemaal op betere tijden.

In ieder geval zijn wij blij dat reeds gedane donaties het mogelijk maken om een Free Medical Camp te organiseren zodra het veilig is. Hiervoor heeft dokter Rigzin een streek uitgezocht bij de Siachen gletsjer in het uiterste noord – westen van Nubra. In dit gebied liggen zo’n tien dorpen en gehuchten bij elkaar zodat de verwachting is dat veel patiënten dit kamp zullen bezoeken.

Het plan om samen met de Lha Rje Sorig Foundation in september a.s. een medisch kamp te organiseren is afhankelijk van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze regio. De bedoeling is om in de dorpen Largyap en Pachathang een gecombineerd oog- en medisch kamp te organiseren. Juist in deze hooggelegen dorpen is er grote behoefte aan een goede zonnebril.

De donatie van tweehonderd zonnebrillen gedaan door Grand Vision Benelux uit Soesterberg is in deze regio uitermate welkom. September is nog ver weg maar de tijd gaat snel!

Documentaire ‘Amchi, een helend gebaar’

De voltooiing van de documentaire ‘Amchi, een helend gebaar’ nadert de eindfase. Wij zijn blij dat Paul Witteman de ‘voice over’ weer heeft verzorgd. Er moest nog wat filmmateriaal uit Ladakh komen, dit liep de nodige vertraging op door het uitgaansverbod in verband met het Corona virus. Gelukkig is al het filmmateriaal nu bij Hans Becker die er zijn handen vol aan heeft om deze documentaire tot een boeiende film te maken. Wij hopen dat de film vanaf juli a.s. op de website te zien is.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) staat de stichting Hulp aan Nubra onder RSIN (fiscaalnummer) 8093.51.912 geregistreerd. Uw donatie aan de stichting Hulp aan Nubra is hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij danken u voor uw steun aan de stichting Hulp aan Nubra.