De berichten vanuit India over de stijgende aantallen van Corona besmettingen heeft ons doen besluiten om niet af te reizen naar Ladakh en Nubra. Zelfs in de meest afgelegen dorpen zijn besmettingen geconstateerd. In ieder geval zijn wij blij dat al onze kennissen en partners van de stichting Hulp aan Nubra gezond zijn. Gelukkig hebben we de laatste tijd een goed contact met dokter Rigzin Tondup via Whatts App.

Corona

Met veel vertraging in verband met het Corona virus is er uiteindelijk toch een medisch kamp georganiseerd. Op 28- en 29 september jl.werd de Yarma regio bezocht. Dit gebied is gelegen aan beide zijden van de Siachen rivier, op een afstand van 175 kilometer van Leh. Het aantal inwoners in deze regio dicht aan de grens met Pakistan bedraagt drie duizend, verdeelt over vijftien dorpen en gehuchten. Het merendeel van de bevolking heeft geen opleiding genoten. De bevolking in dit gebied leeft van de opbrengst van hun gerstvelden, en de akkers met kool en aardappelen. De meeste bewoners zijn onvoldoende bekend met een goede hygiëne- en gezondheids preventie. De organisatie van een medisch kamp met voorlichting over eerde genoemde punten is voor deze mensen van groot belang.

De meest voorkomende gezondheidsklachten in de Yarma regio zijn gewrichtsaandoeningen, een gevolg van het dragen van zware lasten in dit berggebied. Er zijn ook veel maag- en darmklachten als gevolg van het ontbreken van een gevarieerd dieet en gezonde voeding. Ook speelt de grote hoogte (4500 meter) en de extreme lange koude winter (-25 graden Celsius) een grote rol.

De artsen van dit medische kamp hadden gepland om tien dorpen te bezoeken. Vanwege de Corona pandemie hebben zij slechts zeven dorpen kunnen bezoeken. In twee dagen zijn totaal 217 patiënten geconsulteerd en voorzien van medicijnen. De opkomst van het aantal patiënten was minder dan verwacht omdat veel mensen bang waren hun woning en hun dorp te verlaten vanwege het Corona virus.

Renovatie medisch centrum Sumoor

Het medisch centrum in Sumoor heeft een kleine renovatie nodig. Eén van de muren van het centrum is tijdens de bouw – al weer zestien jaar geleden – opgetrokken uit leem. Dat dit niet het eeuwige leven heeft, is nu gebleken. Op dit moment zijn er betere materialen beschikbaar en moet de muur worden gerenoveerd. Met vijf en vijftig zakken cement, vier vrachtwagens met ladingen zand zal de desbetreffende muur van wit pleisterwerk beter bestand zijn tegen de weersinvloeden en een langer leven hebben. Al deze werkzaamheden zijn begroot op RS 132.206, ongeveer € 1.550,-. Uw donatie om deze renovatie te financieren is meer dan welkom.

Documentaire ‘Een helend gebaar’

Wij zijn blij dat wij u de documentaire ‘Een helend gebaar’ vanaf december op onze website (www.nubra.nl) kunnen laten zien. De documentairemaker Hans Becker heeft veel werk gehad om van al het filmmateriaal uit Ladakh een boeiende film te maken. De voice over van Paul Witteman maakt deze film tot een bijzonder geheel!

De stichting Hulp aan Nubra staat onder RSIN (fiscaal nummer 8093.51.912) geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw donatie aan de stichting Hulp aan Nubra aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor uw steun aan de stichting Hulp aan Nubra danken wij u zeer!