Wij zijn blij dat we deze nieuwsbrief kunnen beginnen met goed nieuws. Met de financiële steun van onze donateurs, de stichting Castricum helpt Muttathara, een goede Indiase vriend van ons en een fikse bijdrage uit de kas van de stichting Hulp aan Nubra is het ons gelukt om de kosten voor de aanschaf van een nieuwe ambulance jeep bijeen te brengen.

Ondanks dat de inruilwaarde van de oude ambulance jeep lager was dan gepland is het toch gelukt om een nieuwe jeep te bestellen. De jeep werd van Mumbai naar Jammu gebracht en vandaar over de weg naar Leh. In november jl. kon Rigzin de nieuwe jeep in gebruik nemen. Met een gerust hart en een nieuwe jeep kan dokter Rigzin de komende (en ongetwijfeld zeer strenge) winter zijn patiënten in dit geïsoleerde gebied blijven bezoeken. Wij hopen dat dokter Rigzin de komende jaren zonder problemen en reparaties de nieuwe ambulance jeep kan gebruiken.

Free Medical Camp

Nu dit – voor onze stichting grote project – is afgesloten, gaan onze gedachten weer uit naar een nieuw project. Het is al weer vier jaar geleden dat onze stichting samen met dokter Rigzin de afgelegen streek van de dorpen Pachathang en Largyap heeft bezocht. Wij hebben toen met eigen ogen kunnen zien hoe groot de behoefte was van de plaatselijke bevolking voor een medisch kamp. Toen waren de dorpen Largyap Yokma en Largyap Gokma alleen lopend te bereiken. Nu zou er al een weg voor gemotoriseerd verkeer naar de beide dorpen gaan. Er zijn plannen om in september 2020 deze drie dorpen te bezoeken om er weer een “Free Medical Camp” te organiseren.

Ook ditmaal zullen wij gelijk met het medische kamp een oog kamp organiseren. Van Grand Vision Benelux B.V. kreeg de stichting Hulp aan Nubra een donatie van 250 nieuwe zonnebrillen.

Net zoals bij het medisch kamp in de Khardung regio kunnen we weer veel mensen helpen aan een goede zonnebril. Juist in dit gebied boven de 4000 meter is de U.V. straling erg sterk en vaak heeft de lokale bevolking niet de mogelijkheid en het geld om een goede zonnebril aan te schaffen.

De filmmaker Hans Becker is bezig om de laatste documentaire film over de samenwerking tussen de Lha Rje Sorig Foundation en de stichting Hulp aan Nubra geschikt te maken voor vertoning in Nederland. In de documentaire zijn opnamen verwerkt van het succesvol verlopen “Free Medical Camp” in de Khardung regio. Het is altijd veel werk om de Engelse ingesproken tekst met een Indiaas accent te vertalen en te ondertitelen. In januari 2020 verwachten wij de film op onze website klaar te hebben.

Uw donatie aan de stichting Hulp aan Nubra is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) staat onze stichting bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN/fiscaalnummer: 8093.51.912.

Wij danken u voor uw steun aan de stichting Hulp aan Nubra.