In onze laatste nieuwsbrief van juni 2021 is er uitgebreid geschreven over het in februari 2021 gehouden medisch kamp in de Yarma regio.

In overleg met de C.M.O. (Chief Medical Officer) van Ladakh is besloten om dit zeer succesvol verlopen medisch kamp nog één maal in deze regio te organiseren. Dit om bij een aantal patiënten te kunnen monitoren hoe het verloop van hun ziekte is, en het mogelijk herstel van de ziekte. Dit alles heeft de stichting Hulp aan Nubra doen besluiten om de Lha Rje Sorig Foundation de financiële mogelijkheid te bieden om nogmaals in deze regio een medisch kamp te organiseren. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de situatie op de weg is dit kamp 25 oktober jl. georganiseerd. In zes dagen zijn er negen dorpen bezocht.

Tibetaanse geneeswijze

In de Tibetaanse geneeswijze die dokter Rigzin Tondup beoefent wordt uitsluitend gewerkt met medicijnen gemaakt van medicinale planten, kruiden en mineralen. Om aan de grote vraag naar deze medicijnen te kunnen voldoen, gaat dokter Rigzin twee maal per jaar de bergen in, om op een hoogte tussen 4500 meter en 5000 meter kruiden en medicinale planten te verzamelen. Dit zijn planten die op de kruiden plantage bij het medisch centrum in Sumoor op 3500 meter niet voorkomen. Het verzamelen van medicinale planten en kruiden is een zwaar- en zorgvuldig werk. Bij het plukken moet men ervoor zorgen dat het wortelstelsel van de plant niet wordt beschadigd zodat de plant weer kan verder groeien. Per pluksessie worden er ongeveer veertig jute zakken van elk twintig kilo gevuld en de berg afgedragen naar de weg waar een vrachtwagen voor verder transport zorgt. De ongeveer acht honderd kilo geplukte planten worden eerst naar Sumoor
gebracht om te drogen. Na het droogproces wordt alles klaar gemaakt voor transport naar Dharamsala in Himachal Pradesh.

In Dharamsala is de Men Tse Khang gevestigd. Dit is het opleidingsinstituut tot arts in de Tibetaanse geneeswijze (Amchi) waar dokter Rigzin zijn opleiding tot Amchi heeft genoten. Verbonden aan de Men Tse Khang is een medicijnfabriek die van de verzamelde planten en kruiden medicijnen maakt. In ruil voor de door Rigzin aangevoerde hoeveelheid planten en kruiden ontvangt hij de medicijnen die nodig zijn voor het medisch centrum in Sumoor en voor de organisatie van de medische kampen. Meestal moet er voor de medicijnen van de Men Tse Khang wel wat worden bijbetaald.

Nubra december 2021

Renovatie medisch centrum Sumoor

Ondertussen is de renovatie van het medisch centrum achter de rug en is het medisch centrum binnen voor de komende jaren weer in orde. Er zijn plannen om in het voorjaar (mei) van 2022 het medisch centrum in Sumoor aan de buitenkant op te knappen. Door de felle zon is het gebouw hard toe aan een goede schilderbeurt en er zal hier en daar ook wat hout gerepareerd moeten worden. Er is voor het voorjaar gekozen omdat dan de strenge winter voorbij is en omdat in die periode de Nepalese gastarbeiders op zoek zijn naar werk. De stichting Hulp aan Nubra zal uit donaties geld reserveren om deze renovatie mogelijk te maken.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) staat de stichting Hulp aan Nubra met fiscaal nummer: 809351912 geregistreerd bij de belastingdienst. Hierdoor is uw gift of donatie aan de stichting Hulp aan Nubra aftrekbaar bij uw inkomstenbelasting.