In de eerste week van februari 2021 heeft de Lharje Sorig Foundation een medisch kamp in de Yarma regio succesvol afgerond. De Yarma regio is een district in Nubra dat ook wel de Upper Siachen Belt wordt genoemd. Het gebied ligt dicht bij de Siachen gletsjer dat de grens vormt met Pakistan. De Siachen gletsjer is het hoogst gelegen militair gebied op een hoogte van 6500 meter waar de Indiase en de Pakistaanse militairen tegenover elkaar staan. Op wat schermutselingen na sterven er jaarlijks meer militairen door hoogte ziekte en bevriezingen dan door militaire acties.

Yarma regio

De bewoners van de Yarma regio zijn over het algemeen boeren die gerst, tarwe, aardappelen, kool en fruit – zoals abrikozen en appels – verbouwen. De aanwezigheid van veel militairen in dit gebied zorgt voor een welkom extra inkomen voor de bevolking. Aan de militairen wordt veel groente en fruit verkocht welke door de lokale dragers naar de hoogste kampen boven de 6000 meter wordt vervoerd. Het salaris van de lokale dragers varieert per hoogte en per risico op de gletsjer. Tevens voelen de bewoners van deze regio zich veilig door de aanwezigheid van zoveel militairen dicht bij de Pakistaanse grens.

De Lharje Sorig Foundation heeft zeven dorpen voor medische hulp bezocht in de Yarma regio welke is gelegen aan het einde in het Nubra dal. In totaal zijn er 235 patiënten geconsulteerd en van medicijnen, mondkapjes, handschoenen en hand gel voorzien. Zelfs in dit afgelegen gebied is het Corona virus doorgedrongen. Een aantal patiënten had al eerder gezondheidsklachten (geen Corona) maar zij hadden geen mogelijkheden om de te ver afgelegen stad te bereiken waar een medische post en medische hulp is. Aan het eind van het dal in de Yarma regio komen zo dicht bij de Pakistaanse grens, nauwelijks nog vrachtwagens of ander verkeer. De dankbaarheid van de lokale bevolking in deze regio was warm en overweldigend. Zij verzochten de Lharje Sorig Foundation om in de toekomst vaker deze kampen te organiseren.

De patiënten die bij het vorig bezoek van de Lharje Sorig Foundation aan de Yarma regio op 28- en 29 september 2020 van medicijnen zijn voorzien, waren erg enthousiast over de werking van de medicijnen en de verbetering van hun gezondheid.

Nubra

Vertraging renovatie medisch centrum Sumoor

De uitvoering van projecten loopt vertraging door de Corona pandemie op! Het aantal patiënten met Corona heeft zich in heel India met een sneltreinvaart vermeerderd.

Nu de lange strenge winter voorbij lijkt (de Khardung La – 5600 meter – was op 5 mei jl. nog afgesloten vanwege hevige sneeuwval) dachten we te kunnen starten met ons project betreffende de renovatie van het medisch centrum. Helaas is zowat heel India in een volledige lock down en mag er niet of nauwelijks gereisd worden. Dit betekent dat de jaarlijkse komst van gastarbeiders uit Bihar en Nepal niet op gang komt. Deze arbeiders zijn nodig om de werkzaamheden aan het medisch centrum uit te voeren. Zoals overal in de wereld is het ook hier wachten op betere tijden.

Zodra de situatie in Ladakh het toelaat, zullen wij de Lharje Sorig Foundation weer financieel ondersteunen om een medisch kamp te organiseren in een streek waar weinig of geen medische hulp aanwezig is.

De stichting Hulp aan Nubra staat met fiscaalnummer 809351912 geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw donatie aan de stichting Hulp aan Nubra is hierdoor aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Wij danken u voor uw steun!

Nubra