Het bezoek aan Ladakh en Nubra is succesvol geweest. Veel zaken die vanwege de slechte internet en telefoon verbindingen onmogelijk doorgesproken kunnen worden, zijn op een rijtje gezet.

Ambulance Jeep

Zo is de ambulance Jeep voorzien van nieuwe banden en een nieuwe accu. Goede banden zijn op de vaak slechte wegen in Ladakh en Nubra van levensbelang. Voor de komende twee jaar is de ambulance Jeep weer goed in orde, maar storingen aan het het motorische gedeelte – van de nu al weer acht jaar oude Jeep – liggen op de loer. Stichting Hulp aan Nubra beschikt op dit moment nog niet over voldoende geld om de ambulance Jeep te vervangen.

Free Medical Camp

Het geplande Free Medical Camp in de Khardung regio is uitgebreid besproken. Het is de eerste keer dat er in dit gebied een medisch kamp wordt georganiseerd. Voor zo’n kamp moet veel worden geregeld. De inkoop van medicijnen, eten, brandstof, tent en de nosige ondersteuning van de lokale bevolking hebben er voor gezorgd dat dit medisch kamp, met de distributie van zonnenbrillen een groot succes is geweest. In de drie dorpen in het Khardung District hebben twee honderd en drie patiënten consult en medicijnen gekregen. Van dit medisch kamp en het bezoek aan de school in Sumoor wordt een documentaire gemaakt.

Grand Vision Benelux

De donatie van de 280 zonnebrillen van Grand Vision Benelux (Eyewish Opticiens) is voor de bevolking in het op 4.800 meter gelegen Khardung van grote waarde. Veel mensen hebben last van het felle zonlicht en absoluut geen geld om een goede zonnebril aan te schaffen.

Waris

Met dokter Rigzin zijn we naar het afgelegen dorp Waris geweest. Het is acht jaar geleden dat hier een medisch een medisch kamp werd georganiseerd. Nu zien we met eigen ogen hoe afgelegen dit dorp in de hoe bergen ligt. Verstoken van medische hulp leven hier zo’n 30 gezinnen. het dichts bijzijnde medische post is in Diskit op een afstand van drie uur rijden. Ook brachten wij een bezoek aan 12 dorpen aan het einde van het Nubra dal waar het laatste medische winterkamp werd georganiseerd. Een goed met de Jeep bereikbaar gebied op drie rijden van het medisch centrum Sumoor. Onderweg stopten we bij de medische hulppost Panamik; een groot nieuw gebouwde kliniek voor het hele Siachen gebied, Het grootste deel van de door ons meegebrachte verbandartikelen, pleisters, mitella’s etc. hebben wij in deze medische hulppost achter gelaten bij de dienstdoende arts. Voor deze kliniek een geschenk uit de hemel want er waren nauwelijks verbandartikelen aanwezig. Zo is ook deze prachtige donatie van de BACO Army Goods uitr IJmuiden goed terecht gekomen. Het restant van de verbandartikelen is verdeeld ovder de kleinere hulpposten in Nubra.

Governement Middle and High School

Stichting Hulp aan Nubra beschikt over een budget aan een school in Nubra. De ‘Governement Middle and High School’ in Sumoor hadden we al geholpen met de aanleg van een waterleiding voor vier toilettenm douche en wasbakken. De leidingen zijn aangelegd en moeten alleen nog aangesloten worden. We hebben besloten deze school te helpen met € 3.000,- wat voldoende is om vier toiletten, douche en wasbakken af te bouwen. Deze nieuwbouw zal voor de komende winter in gebruik worden genomen. De leerlingen op deze school komen uit arme families van verschillende dorpen in Nubra. Door de overheid is er in Sumoor een internaat gebouwd waar veel leerlingen gaan verblijven. Het totaal aantal leerlingen op deze school is toegenomen tot 120 leerlingen. De verwachting is dat zodra het internaat in gebruik is genomen, het aantal leerlingen op deze school zal gaan stijgen.

Tsati

De school in het dorp Tsati, waar de stichting Hulp aan NUbra in september 2018 twee computers en een printer op zonne energie heeft laten installeren, is ook door ons bezocht. De toezegging hat het aantal leerlingen op deze school zou toenemen van 14 naar 23 leerlingen is helaas een verkeerde prognose gebleken. Op dit moment heeft de school nog slechts vijf leerlingen. Hierdoor blijkt de computer installatie op deze school overbodig. Dit probleem hebben wij uitgebreid met het schoolbestuur besproken. Er was begrip voor ons standpunt dat de hele installatie beter kan worden overgeplaatst naar een school met meer leerlingen. Na een bezoek aan de school in Khardung is de uiteindelijke beslissing genomen om de installatie te verplaatsen naar de school in Sumoor.

Hiermee is des te meer duidelijk dat de bezoeken aan onze projecten in Nubra erg belangrijk zijn. Over ons werk in Nubra en de organisatie van het Free Medical Camp in Khardung is een artikel geschreven in de Times of Ladakh.

De komende twee jaar gaat Stichting Hulp aan Nubra. actie voeren om een nieuwe ambulance Jeep aan te schaffen. Voor dit kostbare project is uw financiële steun van harte welkom.

Donaties kunt u overmaken op het rekeningnummer van Stichting Hulp aan Nubra o.v.v. Nieuwe ambulance Jeep. Wij danken u voor uw steun aan Stichting Hulp aan Nubra.

Stichting Hulp aan Nubra beschikt over de ANBI registratie waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting.