De behoefte voor een medisch centrum in Nubra werd steeds groter. In 2000 nam de LSF het besluit tot de bouw van een permanent medisch centrum in de tibetaanse geneeswijze in Sumur. Na overleg met de dorpsleiding – een raad van wijze mannen die enthousiast op het plan reageerden – werd gezocht naar een geschikte bouwlocatie voor het medisch centrum. Deze werd gevonden op één van de beste locaties aan de hoofdweg aan het begin van het dorp. Vanaf dat moment begon de LSF met het zoeken naar financiële steun voor de bouw van dit medisch centrum.

Een bevriende architect bood aan om kostenloos een bouwtekening en een financiële begroting te maken. Al snel kwam het verzoek van de LSF om financiële steun bij de st. HAN, die na bestudering van dit project besloot de financiële verantwoording voor de bouw van het medisch centrum op zich te nemen.

In april 2000 kon worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Een groep van zeven enthousiaste dorpsbewoners stelde zich beschikbaar om het funderingswerk uit te voeren. In de rotsachtige bodem werd een geul van 60 centimeter diep en 50 centimeter breed gehakt waar de funderingsmuren in opgemetseld werden tot 90 centimeter boven het grondoppervlak. Met een vrachtwagen haalde men zand en grind bij de Shyok rivier weg. Dit gebruikte men om de vloer binnen de funderingsmuren te egaliseren en op te hogen tot vloerhoogte. Augustus 2000 werden de funderingswerkzaamheden afgerond.
Ondertussen was de st. HAN bezig met de fondsenwerving voor dit project. In de winter van 2000 – 2001 gingen twee timmerlieden aan het werk om alle kozijnen, ramen en deuren te maken. Zonder houtbewerkingsmachines een flinke klus!

In het voorjaar 2001 (na de koude strenge winter -25 graden celsius) kon men verder gaan met het verzamelen van de bouwmaterialen. De bouwstenen, ook met de vrachtwagen aangevoerd vanaf de rivier, werden met de hand op maat gehakt. Voor de dakconstructie gebruikte men populierenhouten boomstammen die om de 50 centimeter als dakbalken op de muren bevestigd werden.

In augustus 2001 had men alle muren op hoogte en kon men het bouwseizoen afsluiten met het dichtmaken van het dak. Hiervoor gebruikte men de takken van de populieren die tot stokjes van ongeveer 70 centimeter lengte werden gezaagd, en op de dakbalken werden neergelegd. Het hele dak werd daarna afgedekt met een hard soort gras (zoiets als helmgras) en vervolgens afgedicht met leem.

In mei 2002 kon men beginnen met de afwerking van het medisch centrum, zoals het bepleisteren van de binnenmuren, het plaatsen van ramen, deuren en glas en het leggen van een houten vloer in de ontvangsthal en de apotheek. Omdat hout schaars is en daardoor kostbaar, is besloten om de andere kamers nog niet van een houten vloer te voorzien. Wij hopen dit later nog te kunnen financieren.

Eindelijk is het zover dat op 30 augustus 2002 mister Thupstan Chhewang – de chief hill counsillor van Ladakh – het medisch centrum officieel kan openen. Het aansluitende culturele feest met zang, dans en muziek, werd door ruim 3000 mensen bezocht.