lsflogoDe oprichting en de start van de bouw van het medisch centrum.

In Nederland heeft de familie Klooster de stichting ‘Hulp aan Nubra’ (st.HAN) opgericht. De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de LSF van dokter Rigzin Tundup, om de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien en medische hulp te kunnen bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh. Onmiddellijk begon de st.HAN met het zoeken naar financiële ondersteuning, en het eerste geld kon begin 2000 naar de LSF worden over gemaakt. De LSF kon met de bouw van het medisch centrum beginnen. Financiële ondersteuning voor de bouw van het medisch centrum werd ontvangen van de N.C.D.O., ASN Bank, Stichting Castricum helpt Muttathara, Anton Jurgens Fonds, Kringloopwinkel Heemskerk, Rotary Velsen, en vele particulieren.

Om de laatste financiën voor de voltooiing van de kliniek bijeen te krijgen, werd in september 2002 een benefietconcert in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem georganiseerd. In augustus 2002 zijn de bouwwerkzaamheden gestopt en staat er in Sumur een prachtig medisch centrum dat beschikt over zeven kamers (een wachtruimte met daarin de apothekersruimte, een consultatie kamer, een kamer met twee bedden, een badkamer, een gastenkamer, en een voorraadkamer).