Medische Kampen

  • Dit is een klein dorp gelegen aan de westoever van Tsomo Riri, een meer op een hoogte van 4600 meter. Het dorp ligt 230 kilometer ten oosten van Leh, de hoofdstad van Ladakh. Ongeveer 100 inwoners leven in armoedige huizen van modder en stenen. De bevolking heeft wat kleine akkertjes aan het meer waar als […]

  • Dit is een kampplaats voor ongeveer 100 nomaden families die rondtrekken op zoek naar goede weidegrond voor hun vee. De Rebo (zwarte yakharen tent) is hun behuizing waarin gekookt, gewoond en geslapen wordt. Hun inkomsten komt uit de verkoop van wol. De paarden en de ezels worden gebruikt voor het transport naar de verschillende weidegronden. […]

  • Dit is de kampplaats van een kleine groep nomaden die niet per ambulance jeep bereikbaar was. Van een afstand waren 13 tot 15 Rebo’s (yakharen tenten) te zien. Aangezien het bezoek van het medisch team van de Lha Rje Sorig Foundation een dag eerder al aangekondigd was had men een witte tent opgezet voor consult […]

  • Dit is de kampplaats van Tibetaanse nomaden. De ongeveer 25 families hebben hier al 20 dagen gestaan en zich juist voorbereid om binnen een paar dagen op zoek naar andere weidegrond te gaan. Vanwege de kou (ongeveer – 20 graden) werd het medisch team in de yakharen tent bij het vuur en de warme thee […]

  • Dit kleine dorp heeft 13 tot 15 huishoudens. Men leeft in huizen onder zeer armoedige omstandigheden. Er is een kleine veestapel van geiten en schapen. Het medisch team werd uitgenodigd in het huis van een weduwe wiens man een paar jaar geleden was overleden. Er werden 23 patiënten behandeld en van medicijnen voorzien.

  • Dit is een nederzetting waar ongeveer 200 Tibetanen in huizen van modder wonen. Ook hier bestaat de veestapel uit yaks, geiten, schapen en paarden. Omdat het dorpshoofd op de hoogte was van de komst van het medisch team, had men het dorpshuis gereed gemaakt als consultatie-ruimte. Er werd zelfs voor verwarming gezorgd. Er werden 15 […]

© Stichting Hulp aan Nubra 2022