Dit is een nederzetting waar ongeveer 200 Tibetanen in huizen van modder wonen. Ook hier bestaat de veestapel uit yaks, geiten, schapen en paarden. Omdat het dorpshoofd op de hoogte was van de komst van het medisch team, had men het dorpshuis gereed gemaakt als consultatie-ruimte. Er werd zelfs voor verwarming gezorgd. Er werden 15 patiënten behandeld en van medicijnen voorzien.