Dit kleine dorp heeft 13 tot 15 huishoudens. Men leeft in huizen onder zeer armoedige omstandigheden. Er is een kleine veestapel van geiten en schapen. Het medisch team werd uitgenodigd in het huis van een weduwe wiens man een paar jaar geleden was overleden. Er werden 23 patiënten behandeld en van medicijnen voorzien.