Dit is een kampplaats voor ongeveer 100 nomaden families die rondtrekken op zoek naar goede weidegrond voor hun vee. De Rebo (zwarte yakharen tent) is hun behuizing waarin gekookt, gewoond en geslapen wordt. Hun inkomsten komt uit de verkoop van wol. De paarden en de ezels worden gebruikt voor het transport naar de verschillende weidegronden. Gewoonlijk staan de nomaden 20 tot 25 dagen op een kamp en trekken daarna een jaar rond voordat zij weer op hetzelfde kamp terugkeren. In Belto zijn 113 patiënten behandeld en van medicijnen voorzien.